ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 24-03-2016, ಪುಟ 5
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 24-03-2016, ಪುಟ 5