ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತಿ

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 18-08-2017, ಪುಟ 3