‘ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ಶ್ರೀ ಹುಟ್ಟೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕ’

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 19-01-2014, ಪುಟ 8
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 19-01-2014, ಪುಟ 8