ಬಿಜಿಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೋಡಿ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 02-07-2014, ಪುಟ 14
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 02-07-2014, ಪುಟ 14