ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಿದ ಶಾಸಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ಲಾಘನೆ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 17-02-2015, ಪುಟ 8
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 17-02-2015, ಪುಟ 8