ಕೊಯಮತ್ತೂರು: ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣ

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 24-12-2013, ಪುಟ 7
ಹೊಸ ದಿಗಂತ 24-12-2013, ಪುಟ 7