ಕೊಯಮತ್ತೂರು: ವಿವೇಕಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಚುಂಚಶ್ರೀ

ಉದಯವಾಣಿ 24-12-2013, ಪುಟ 11
ಉದಯವಾಣಿ 24-12-2013, ಪುಟ 11