ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ: ಗೌರ್ನರ್

ಉದಯವಾಣಿ 10-12-2015, ಪುಟ 6
ಉದಯವಾಣಿ 10-12-2015, ಪುಟ 6