ಹಾಸನ: ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ನವದುರ್ಗಿಯರ ಪೂಜೆ

ಜನ ಮಿತ್ರ 17-10-2015, ಪುಟ 4
ಜನ ಮಿತ್ರ 17-10-2015, ಪುಟ 4