ಹುಣಸೂರು: ದಿ. ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ

ಉದಯವಾಣಿ 22-01-2014, ಪುಟ 4
ಉದಯವಾಣಿ 22-01-2014, ಪುಟ 4