ಕೊಡಗು ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗಾಗಿ ದೇಣಿಗೆ: ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಇಂದು

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 02-09-2018, ಪುಟ 1
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 02-09-2018, ಪುಟ 3