ಮೈಸೂರು: ಜಾತಿಗಣತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಕಡೆಗಣನೆ

ವಿಜಯವಾಣಿ 07-09-2017, ಪುಟ 7