ಮೈಸೂರು: ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ

ಆಂದೋಲನ 14-11-2015, ಪುಟ 4
ಆಂದೋಲನ 14-11-2015, ಪುಟ 4