ನಾಗಮಂಗಲ: ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಂಕಲ್ಪ: ಸಚಿವ ಪಾಟೀಲ್

ಉದಯವಾಣಿ 02-09-2015, ಪುಟ 3
ಉದಯವಾಣಿ 02-09-2015, ಪುಟ 3