ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಸೌರವಿದ್ಯುತ್ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

ವಿಜಯವಾಣಿ 29-08-2017, ಪುಟ 5