ರಾಮಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುರಿತು ಶ್ರೀಗಳ ಚರ್ಚೆ

ವಿಜಯವಾಣಿ 25-10-2018, ಪುಟ 7
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 25-10-2018, ಪುಟ 7