ಶ್ರೀ ಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಭೈರವ ಮಾಲೆ, ಭಜನಾ ಮೇಳ ಮತ್ತು ಗಿರಿಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ 29-12-2018