ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: ‘ನಿಂದನೆ ಸಹಿಸಿದರೆ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯ’

ಉದಯವಾಣಿ 19-11-2015, ಪುಟ 2
ಉದಯವಾಣಿ 19-11-2015, ಪುಟ 2
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 18-11-2015, ಪುಟ 12