ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: ನ.17: ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಉದಯವಾಣಿ 14-11-2015, ಪುಟ 2
ಉದಯವಾಣಿ 14-11-2015, ಪುಟ 2