ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಂದ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 27-06-2014, ಪುಟ 3
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 27-06-2014, ಪುಟ 3