ತುಮಕೂರು: ಸೆ.10ಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 08-09-2017, ಪುಟ 1