ತುರುವೇಕೆರೆ: ಇಂದು ಶಿವಕುಮಾರನಾಥ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಉದಯವಾಣಿ 30-12-2013, ಪುಟ 4
ಉದಯವಾಣಿ 30-12-2013, ಪುಟ 4