ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವರಿಂದ ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭೇಟಿ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 03-11-2015, ಪುಟ 3
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 03-11-2015, ಪುಟ 3