ಕೊಡಗಿನ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಮಾಜಿ ಉಪ ಮೇಯರ್ ಎಲ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಂದ ರೂ. 5 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ

ವಿಶ್ವವಾಣಿ 15-09-2018, ಪುಟ 10