ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ: ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಾಖಾಮಠ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 30-09-2015, ಪುಟ 8
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 30-09-2015, ಪುಟ 8