ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಜಿಎಸ್ ಶತಕ

ವಿಜಯವಾಣಿ 13-05-2015, ಪುಟ 12
ವಿಜಯವಾಣಿ 13-05-2015, ಪುಟ 12