ಮೈಸೂರು: ಬಿಜಿಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಸ್ವೀಕಾರ

ಉದಯವಾಣಿ 08-02-2014, ಪುಟ 2
ಉದಯವಾಣಿ 08-02-2014, ಪುಟ 2