ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ: ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ

ಉದಯವಾಣಿ 21-09-2015, ಪುಟ 4
ಉದಯವಾಣಿ 21-09-2015, ಪುಟ 4
ಉದಯವಾಣಿ 21-09-2015, ಪುಟ 4
ಉದಯವಾಣಿ 21-09-2015, ಪುಟ 4