ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕಟ್ಟೆಮನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವೈಭವದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಮಹೋತ್ಸವ

ಈ ಸಂಜೆ 31-08-2018, ಪುಟ 8
ಈ ಸಂಜೆ 03-09-2018, ಪುಟ 8