ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

ಉದಯವಾಣಿ 29-03-2014, ಪುಟ 2
ಉದಯವಾಣಿ 29-03-2014, ಪುಟ 2