ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದಿಂದ ಇಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ

ಉದಯವಾಣಿ 30-11-2015, ಪುಟ 2
ಉದಯವಾಣಿ 30-11-2015, ಪುಟ 2