ಯಕ್ಷಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಾದಪೂಜೆ

ಸಂಜೆವಾಣಿ 26-08-2017, ಪುಟ 7