ಯಕ್ಷಿ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಜಾಹೀರಾತು ಸಂಸ್ಥೆಯ 20ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ

ವಿಶ್ವವಾಣಿ 27-08-2017, ಪುಟ 4